"Tot ce e făcut de om pentru om, oraşe şi sate, lumea noastră de la un cap la altul, s-au făcut toate cu încrederea omului în oameni, a oamenilor în om. Pretutindeni încrederea între oameni a fost privită ca o lege, mai presus de legi, fiindcă era a sufletului, a înţelepciunii care aşează binele mai presus de rău şi viaţa mai presus de moarte.

            Toate acestea la un loc se numesc la noi omenie.

            De câte ori mă întorc şi calc satele de la o margine la alta a judeţului, şi la stânga şi la dreapta judeţului, adânc în câmpia Ardealului sau pe Târnave, întâlnesc oameni pe care nu i-am mai întâlnit şi, după un schimb de cuvinte, ei mă simt că sunt de aici şi îmi dau încrederea lor şi mă primesc la ei cu prietenie. Şi totdeauna  îmi spun: mureşenii ăştia între care m-am născut, ţărani, muncitori sau intelectuali au un al şaptelea simţ care le cuprinde pe toate, ca sub o umbrelă cerească sub care ei trăiesc fără teamă…  Un al şaptelea simţ, care altul decât simţul omeniei ar mai putea să fie, simţul totalitar în care se întâlnesc şi se întregesc simţurile de toate zilele noastre în care noi ne întâlnim peste timp cu înaintaşii, părinţi şi străbuni, care ne-au dat viaţa şi lumea să ne bucurăm de ele, zi şi noapte, şi toţi anii vieţii noastre, în ţară şi în lumea largă, peste tot unde ne duc paşii.

            Plecăm şi ne întoarcem mereu pe locul de pornire, atraşi de sentimente familiare, de cântece şi crezuri nemuritoare, de locuri dragi şi de amintirea copilăriei în care ne regăsim chipul nostru cel frumos şi bun, cel încrezător în oameni şi în viaţă.

            Într-un astfel de moment scriu aceste rânduri, bucuros că pot vorbi cu toţi cei de care nu m-am despărţit niciodată în gândul şi în sufletul meu, bucuria că pot scrie într-o gazetă a mureşenilor, a acestui pământ mănos al ţării, scăldat de apele Mureşului şi ale Târnavelor, pământ străbun în al cărui respiraţie pulsează întreaga noastră istorie.

            Istoria noastră, plină şi de amărăciuni, dar şi de nădejdi împlinite, în care ne întâlnim şi ne recunoaştem şi ne cinstim unii pe alţii.

            De câte ori mă întorc aici pe locurile noastre mă gândesc la toate acestea şi sunt fericit că m-am născut aici, lângă Mureşul nostru drag."

(Când mă întorc… în „Steaua roşie”, anul XXXIV, nr. 113 (7803), 14 mai 1983, p.3)

 

Scurt istoric

                       Şcoala noastră a fost infiinţată în 1892. De atunci şi până în prezent şi-a păstrat profilul:  prelucrarea lemnului.

     

Imagini cu faţada clădirii unde în 13 Noiembrie 1892 au început cursurile.

                     Pe parcursul anilor denumirea şcolii a suferit mai multe schimbări: 1892-1896 Şcoala de Arte şi Meserii , 1896-1919 Şcoala Regală de Prelucare a Lemnului şi a Metalelor, 1919-1936 Liceu Industrial; Şcoala de Arte şi Meserii, 1936-1948 Liceu Industrial (curs inferior  şi curs superior), 1948-1955 Şcoala Medie Tehnică de Produse Finite din Lemn , 1955-1959 Centrul Şcolar Forestier, 1959-1974  Grup Şcolar pentru Industrializarea Lemnului, 1974-1980 Liceu Industrial, 1980-1990 Liceul industrial numărul 2,  1990-1998 Grup Şcolar Forestier,  1998-2000 Grup Şcolar de Prelucrare a Lemnului, din 2000 până în prezent Grup Şcolar "Ion Vlasiu".

              

În 1972 se pune prima cărămidă la construcţia noului şi actualului sediu al şcolii din Strada Gheorghe Marinescu Nr. 62

 

 

 

 

 

            

 Clădirile şcolii acum

Directorii şcolii şi perioadele în care au ocupat această funcţie

Gliga Cosma (1972-1987; 1990-1993)

               

                                                   Ştefan Ioan (1951-1955)   Someşan Ştefan (1987-1990)   Alecu Erica (1993-1998)      Dan Ioan (1998-2001)

                            Denumirea de Grup Şcolar "Ion Vlasiu" pe care a primit-o şcoala în anul 2000 este un semn de recunoaştere a sculptorului şi a scriitorului Ion Vlasiu, care a fost elev al Şcolii de Arte şi Meserii între anii 1921-1925.

                     Clădirile în care funcţionează şcoala au fost construite între anii 1972-1977. În acea perioadă a fost amenajat şi parcul dendrologic în care sunt aproximativ 80 de specii de arbori, arbuşti şi pomi fructiferi. Toate s-au realizat prin grija directorului din acea vreme, domnul inginer Gliga Cosma.

                     Absolvenţii şcolii noastre au devenit specialişti în prelucrarea lemnului: tehnicieni, maiştri, tâmplari şi sculptori. Mulţi dintre ei au continuat studiile la Facultatea de industrializare a lemnului din Braşov, devenind ingineri –de exemplu  d-na Avram Doiniţa, responsabila ariei curriculare tehnologii, d-nul sing.Tătar Gheorghe profesor de specialitate. De asemenea ne mândrim cu foştii elevi care sunt maiştri, ingineri, şefi de secţii sau ocupă funcţii de conducere  la SC MOBEX SA Tg. Mureş sau la alte fabrici de mobilă.

                      De asemenea, elevii şcolii noastre au obţinut an de an locurile I, II, III şi menţiuni la Faza naţională a Concursurilor pe meserii-tâmplar universal şi sculptor intarsier şi a Olimpiadei tehnice.

                    Din anul 1995 şcoala noastră a intrat în Programul PHARE –VET  de Reformă a învăţământului profesional şi tehnic, ca şcoală-pilot. Coordonator al activităţilor a fost directorul şcolii, doamna Alecu Erica.

                                                                     

       Capela ortodoxă  „Sf. Ioan Botezătorul„ aflată în incinta internatului, precum şi troiţa din faţa şcolii au fost realizate în anul 2000, prin strădania domnului director Dan Ioan şi maiştrilor Feşteu Ioan, Fărcaş Zaharie, Barat Iosif, Kapusi Mihai, Rotar Valer.

         Dezvoltarea şcolii şi pregătirea specialiştilor  din domeniul prelucrării lemnului  au fost obiective  prioritare  în permanenţă. În ultimii ani  s-a completat profilul şcolii propunând  prin planurile de şcolarizare  specializări cum sunt: tehnician  operator tehnică de calcul, tehnician designer pentru mobilă  şi amenajări interioare, tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, tehnician proiectant produse finite din lemn.

 

 

Plan şcolarizare 2012-2013

Clasa

Profil / Domeniul de pregătire

Calificare profesională

Diriginte

IX A

Tehnic / Fabricarea produselor din lemn

Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare

Deteşan Codruţa

IX B

Tehnic / Fabricarea produselor din lemn

Tehnician în prelucrarea lemnului

Barat Iosif

X A

Tehnic / Fabricarea produselor din lemn

Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare

Fărcaş Zaharie

X B

Tehnic / Fabricarea produselor din lemn

Tehnic  / Electronică şi automatizări

Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare

Tehnician operator tehnică de calcul

Lazsadi Laszlo

X a

Şcoala profesională

Fabricarea produselor din lemn

Tâmplar universal

Rotar Valer

XI A

Tehnic / Fabricarea produselor din lemn

Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare

Avram Doiniţa

XI B

Tehnic  / Electronică şi automatizări

Tehnician operator tehnică de calcul

Toth Laszlo

XII A

RNPM / Protecţia mediului

Tehnician ecolog şi protecţia mediului

Streza Tinca

XII B

Tehnic / Fabricarea produselor din lemn

Tehnician designer mobilă si amenajări interioare

Hegedus Ludovic

XII C

Tehnic / Fabricarea produselor din lemn

Tehnician în prelucrarea lemnului

Tătar Gheorghe

IX FR

Filiera teoretică, profil real

Specializarea matematică-informatică

Negruţi Persida

X FR

Filiera teoretică, profil real

Specializarea matematică-informatică

Pora Oana

XII FR

Filiera teoretică, profil real

Specializarea matematică-informatică

Niţă Nora

XI seral rd

Tehnic / Fabricarea produselor din lemn

Tehnician proiectant produse finite din lemn

Milu Liliana

XII s rp

Tehnic / Fabricarea produselor din lemn

Tehnician în prelucrarea lemnului

Bucin Gabriela

XIII s rp

Tehnic / Fabricarea produselor din lemn

Tehnician în prelucrarea lemnului

Gorog Romulus

XIV s rp

Tehnic / Construcţii instalaţii şi lucrări publice

Tehnician în construcţii şi lucrări publice

Sita Denisa

PL I

Fabricarea produselor din lemn

Designer în industria lemnului

Frîncu Diana