Munca dascălilor noştri este recunoscută şi răsplătită  prin diplome şi premii acordate de M.E.C.I şi I.S.J. Mureş. Astfel, cinci dascăli au fost decoraţi cu medalia

” Meritul pentru învăţământ”, şapte dascăli au primit din partea M.E.C.I. Bucureşti DIPLOMA  „GHEORGHE LAZĂR”, un dascăl a primit ADRESA  DE MULŢUMIRI

PUBLICE. De asemenea, nouă dascăli beneficiază  de gradaţie de merit.

            Noi ne străduim să păstrăm ceea ce este trainic, să modernizăm baza materială a şcolii, să asigurăm un climat favorabil studiului, educării şi instruirii şi să le

formăm elevilor motivaţia pentru învăţătură şi muncă.

Inaugurarea Sălii Memoriale "Ion Vlasiu" - 25 Mai 2010

   

   

 

Lansarea cărţilor "Scribul" de Ion Horea şi

"Golfuri şi melancolii" de Eugeniu Nistor

 18 Mai 2011

   

   

   

Olimpiada naţională, aria curriculară Tehnologii, domeniul Fabricarea produselor din lemn

17-21 Aprilie 2011

   

   

Vizita delegaţiei de la liceul Ştefan cel Mare şi Sfânt din Chişinău, Republica Moldova

Martie 2010

   

   

Concursul de poezii "Vlăsiile"

17-19 Mai 2011

   

Aniversarea a 120 de ani de la înfiinţarea şcolii

15 Noiembrie 2012