×Misiune/Viziune

Viziunea Liceului Tehnologic „Ion Vlasiu” este de a modela tinerii într-un mediu democratic de educaţie şi formare profesională care promovează calitatea, eficienţa, performanţa, egalitatea şanselor şi dialogul permanent elev-profesor-părinte-parteneri educaţionali, pentru a asigura tinerilor integrarea socio- profesională, pentru a fi pregătiţi să facă faţă nevoilor societăţii în permanentă schimbare, pentru a fi pregătiţi pentru viaţă, pentru a constitui forţa societăţii româneşti, astfel încât fiecare beneficiar al actului educaţional să devină arhitectul propriului său viitor.
Viziunea şcolii constă, în final, în formarea unui absolvent educat şi instruit, capabil de inserţie profesională şi socială rapidă şi cu o mare putere de adaptare şi flexibilitate la schimbările impuse de ritmul rapid al transformărilor societăţii.

Misiunea şcolii este de a asigura un proces instructiv-educativ de calitate, de a valorifica optim resursele umane utilizând la maximum resursele materiale ale şcolii şi de a crea un climat de siguranţă pentru elevi şi pentru întregul personal implicat în educarea tinerilor. Prin activitatea curriculară şi extracurriculară urmărim continuu cultivarea încrederii în forţele proprii, a iniţiativei personale şi de grup, urmărim promovarea comunicării şi colaborării stimulând astfel elevii şi cadrele didactice în scopul înregistrării progresului şi a performanţei. Prin implicarea părinţilor în viaţa şcolii urmărim consolidarea unei colaborări comunitare eficiente. Importantă este şi păstrarea tradiţiei şcolii, în armonie cu noutăţile care se înregistrează în industrie şi nu numai, societatea actuală fiind aflată în continuă dezvoltare şi schimbare.

Anunțuri


Noutăți