Scurt istoric

Şcoala noastră a fost infiinţată în 1892. De atunci şi până în prezent şi-a păstrat profilul: prelucrarea lemnului.


Imagini cu faţada clădirii unde în 13 Noiembrie 1892 au început cursurile.
Pe parcursul anilor denumirea şcolii a suferit mai multe schimbări:În 1972 se pune prima cărămidă la construcţia noului şi actualului sediu al şcolii din Strada Gheorghe Marinescu Nr. 62

Denumirea de Grup Şcolar "Ion Vlasiu" pe care a primit-o şcoala în anul 2000 este un semn de recunoaştere a sculptorului şi a scriitorului Ion Vlasiu, care a fost elev al Şcolii de Arte şi Meserii între anii 1921-1925.
Clădirile în care funcţionează şcoala au fost construite între anii 1972-1977. În acea perioadă a fost amenajat şi parcul dendrologic în care sunt aproximativ 80 de specii de arbori, arbuşti şi pomi fructiferi. Toate s-au realizat prin grija directorului din acea vreme, domnul inginer Gliga Cosma.
Absolvenţii şcolii noastre au devenit specialişti în prelucrarea lemnului: tehnicieni, maiştri, tâmplari şi sculptori. Mulţi dintre ei au continuat studiile la Facultatea de industrializare a lemnului din Braşov, devenind ingineri –de exemplu d-na Avram Doiniţa, responsabila ariei curriculare tehnologii, d-nul sing.Tătar Gheorghe profesor de specialitate.
De asemenea ne mândrim cu foştii elevi care sunt maiştri, ingineri, şefi de secţii sau ocupă funcţii de conducere la SC MOBEX SA Tg. Mureş sau la alte fabrici de mobilă.
De asemenea, elevii şcolii noastre au obţinut an de an locurile I, II, III şi menţiuni la Faza naţională a Concursurilor pe meserii-tâmplar universal şi sculptor intarsier şi a Olimpiadei tehnice.
Din anul 1995 şcoala noastră a intrat în Programul PHARE –VET de Reformă a învăţământului profesional şi tehnic, ca şcoală-pilot. Coordonator al activităţilor a fost directorul şcolii, doamna Alecu Erica.