Proiectul ROSE

ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.

Beneficiar: Liceul Tehnologic "Ion Vlasiu"

Titlul proiectului: "Împreună vom reuși"

Acord de grant nr. 497/SGL/RII/01.10.2018

Liceul Tehnologic "Ion Vlasiu", în calitate de beneficiar, implementează începând cu luna octombrie 2018, proiectul "Împreună vom reuși", derulat prin Proiectul Privind Învățământul Secundar (ROSE), acord de grant nr. 497/SGL/RII/01.10.2018. Proiectul are o perioadă de implementare de 4 ani și este finanțat integral de Banca Mondială. Obiectivul general al proiectului este creșterea numărului de elevi care se înscriu, participă și promovează examenul de bacalaureat, în vederea îmbunătățirii tranziției de la învățământul secundar la cel terțiar.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: