Baza  materială

Actvitatea din cadrul Liceului Tehnologic " Ion Vlasiu" se desfaşoară în spaţii şcolare specifice: cabinete şi laboratoare de: limba română, limbă maghiară, limbă franceză, limbă engleză, istorie şi geografie, religie, fizică, chimie,  biologie, matematică, informatică (trei laboratoare cu 76 de calculatoare), desen tehnic, tehnologia meseriei, studiul lemnului, mecanisme şi organe de maşini, atelierele de prelucrare manuală  a lemnului (tâmplărie şi sculptură), sectorul de debitare a cherestelei, sectoarele de prelucrare mecanică şi şlefuire, sectorul de finisare, sectorul de asamblare si montare. Lectura elevilor şi pregătirea suplimentară  a acestora este asigurată prin biblioteca ce cuprinde peste 27000 de volume şi prin Centrul de documentare şi informare, amenajat în anul 2008 (cu fonduri de la ministerul educaţiei).

Orele de educaţie fizică, antrenamentele de baschet şi fotbal se desfăşoară în sala de sport şi pe terenul de sport dotat cu gazon artificial.

Actvităţile artististice cum sunt piesele de teatru  şcolar, spectacole de muzică şi poezie, dansuri populare şi dans modern, serbări, aniversări, au loc în sala festivă care are o capacitate de 100  locuri.


Cabinetele scolii                                                                      

Atelierul scolii

         


Capela ortodoxa a scolii.

               

Pentru elevii interni, şcoala asigură spaţiile de cazare  şi masă în internatul şi cantina unităţii.